Rabo ClubSupport 2020

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2020 gaat van start!

Stemmen
Leden van Rabobank Gelderse Vallei brengen van 5 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Dit jaar stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.

Tijd om campagne te voeren
De volledige deelnemerslijst vind je terug op onze website. Hier kun je ook het promotiemiddelpakket downloaden om actief aan de slag te gaan. Heb je dit nog niet gedaan, ga er dan nu mee aan de slag. Want elke stem telt!

Klik hier om naar de pagina van Rabobank te gaan:

Klant zijn van Rabobank Gelderse Vallei betekent niet dat je automatisch lid bent. Het controleren of regelen van een lidmaatschap kan eenvoudig via Rabo Online Bankieren en de Rabo App, onder ‘Zelf regelen’en ‘Lidmaatschap’. Als iemand lid wordt, kan diegene ook meteen stemmen.

Wij wensen Jeu de Boulesvereniging Jan van Schaffelaar veel succes! Rabobank Gelderse Vallei

Marcel Wijnen
Directeur

Grote Clubactie 2020

Zaterdag 19 september 2020 gaat de Grote Clubactie van start! Petanque Barneveld doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Ons doel dit jaar is sparen voor onze eigen bijdrage aan de realisatie van een boulodrome.

Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas gaat! Bovendien maken kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,-. 

Je kunt dit jaar op een eenvoudige wijze online loten kopen. Klik daarvoor op deze link om de bestelpagina te openen.  Je kan ook de OCR-code scannen met je telefoon. 

Zo help je ons met het realiseren van een boulodrome.

https://clubactie.nl/lot/petanque-barneveld/445731

Nieuwsbrief 7 juni 2020

Beste bouler

De nieuwsbrief juni is uit. In de nieuwsbrief vindt je informatie over de versoepeling van de corona-maatregelen na 1 juli en wat die versoepeling voor onze vereniging betekent. De nieuwe datum van de Algemene Jaarvergadering staat er ook in. Je vindt de nieuwsbrief door te klikken op deze link

Accommodatie weer open!

Beste leden

Op 20 mei is de accommodatie van onze verenging onder strikte voorwaarden weer open. In de laatste nieuwsbrief lees je welke aangepaste openingstijden en voorwaarden er zijn en waaraan leden en bestuur zich moet houden.

Het is fijn dat er eindelijk weer gespeeld kan worden.

Vriendelijke groet,

Wim Veenendaal

Gevolgen Corona

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod

Accommodatie van Petanque Barneveld gesloten

Van de NJBB ontving onze vereniging een overzicht van de gevolgen van de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. In deze nieuwsbrief geeft het bestuur je een overzicht van de gevolgen voor onze vereniging. Wie interesse heeft in het volledige bericht verwijst het bestuur naar de website van de NJBB

In het licht van de nieuwe kabinetsmaatregelen, de adviezen van NOC*NSF en RIVM en zeker  ook de bezorgde geluiden van petanqueverenigingen die het bondsbestuur van de NJBB de afgelopen weken heeft vernomen en ook met een bezoek aan enkele verenigingen concreet heeft waargenomen, zijn onderstaande besluiten door de NJBB genomen.

NPC Seizoen 2020/2021

Het NPC seizoen voor de 2e t/m 6e divisie wordt per direct beëindigd.

Oproep aan verenigingen
Het is bijzonder teleurstellend dat de sport opnieuw hard wordt getroffen door deze nieuwe onvermijdelijke maatregelen. Het bondsbestuur doet een dringend beroep aan de verenigingen zich te houden aan de maatregelen om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In het kort zijn de spelregels vanaf 14 oktober:

·  Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;

·  Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen waarbij de spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;

·  Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnen ruimte (boulodromes);

·  Buiten geldt het maximum van 30 personen niet maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijde geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt.

·  Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;

·  Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.

·  Publiek is niet toegestaan;

·  Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;

·  Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen.

·  Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodrome

Tot zover een deel van de maatregelen die voor onze vereniging van belang zijn.

Overweging

In het hoofdstuk Oproep voor de verenigingen staan voor onze vereniging 2 belangrijke aandachtspunten. Deze 2 punten zijn voor de vereniging moeilijk inpasbaar (vetgedrukt). Op woensdag en zaterdag worden de wedstrijden als hussel-partijen gespeeld, hetgeen op grond van het protocol niet wordt toegestaan. De leden stellen het op prijs dat de samenstelling van de teams steeds wisselen. Het bestuur verwacht weinig animo onder de leden om de gehele speeldag met hetzelfde viertal te spelen. Zij verwacht hierover veel discussie en bezwaren. Zeker als de wedstrijdleiding de teams middels loting samenstelt. De optie om zelf je viertal samen te stellen zal ook niet op enthousiasme kunnen rekenen. Vanuit de leden zijn ook berichten ontvangen dat zij de huidige speelwijze (husselen) gehouden tegen het licht van een gedeeltelijke lockdown ongewenst vinden.

Besluit

Alles tegen elkaar afwegend besluit het bestuur om gedurende de gedeeltelijk lockdown de accommodatie te sluiten. De sluiting gaat per direct in. Zodra de maatregelen het toelaten zal de accommodatie weer heropend worden.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown staan vanuit het kabinet persconferenties gepland. Het bestuur zal die zeker richting onze vereniging met interesse volgen. 

Namens het bestuur

Wim Veenendaal

(secretaris)

NPC MINIMAAL DRIE WEKEN OPGESCHORT EN NIEUW

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN

De Nationale Petanque Competitie (NPC) wordt ten minste tot en met zondag 18 oktober opgeschort. Dat is door het bondsbestuur van de NJBB besloten tijdens een ingelaste vergadering op 29 september, naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september 2020. Dit betekent dat alle wedstrijden van de NPC van 30 september tot en met 18 oktober worden uitgesteld.

Het besluit om de competitie voor drie weken op te schorten is na zorgvuldig overleg door het bondsbestuur genomen. De aanbevelingen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF hebben daarin een cruciale rol gespeeld. Wij volgen stringent de aangescherpte maatregelen en geven gehoor aan de oproep van het kabinet om primair te zorgen dat de besmettingen zich niet verder verspreiden en een tweede lockdown wordt voorkomen. Met name het besluit om de sportkantines te sluiten, heeft zwaar in onze overwegingen gewogen omdat dit naar verwachting zorgt voor veel praktische problemen voor verenigingen. Ook de signalen die vanuit NPC-deelnemers uit het land komen, zijn in deze overweging meegenomen. Veel leden van de NJBB behoren tot de risicodoelgroep. Het is een taak van ons allemaal om rekening te houden met de kwetsbaarheid van deze doelgroep en de gezondheid en veiligheid van onze leden staan daarin voorop.

De komende drie weken worden benut om te onderzoeken, op basis van de ontwikkelingen van COVID-19, wat de nieuwe aangekondigde maatregelen voor gevolgen hebben voor de voortzetting van de NPC. De eerstvolgende persconferentie van het kabinet is daarbij het volgende meetmoment om opnieuw te overleggen of de NPC na deze opschorting kan worden voortgezet. Het geeft verenigingen bovendien de kans om deze drie weken te ervaren wat deze aangescherpte maatregelen specifiek betekenen en zich nader te beraden en voor te bereiden op het sporten in de nabije toekomst.

Wat de opschorting allemaal gaat betekenen voor de lopende competitie (stand, speelschema, afgelaste wedstrijden) wordt later bekendgemaakt.

Binnen de vereniging ‘gewoon’ nog boulen

Het bondsbestuur benadrukt dat het opschorten van de NPC niet betekent dat er helemaal niet meer gebouled mag worden. Met inachtneming van de huidige regels, is het toegestaan om gewoon nog samen te trainen, toernooien en/of wedstrijden te spelen. Het is daarbij van belang om de richtlijnen die zijn opgenomen in het sportprotocol ten aanzien van onder andere afstand, het alleen aanraken van de eigen boules en but, het bijhouden van scores door één persoon, desinfectie, de coronacoördinator, anderhalve meter afstand etcetera nauwgezet te volgen.

Neem daarbij, naast de bekende regels (zoals beschreven in het sportprotocol) ook de volgende zaken in acht:

Reizen naar de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is toegestaan voor de sport.

Het toilet mag worden gebruikt, ook als deze zich in de kantine bevindt.

Kantines moeten helemaal dicht. Het is niet toegestaan er te zitten/verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door.

Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag de kantine alsnog niet worden gebruikt. Deze moet dicht blijven.

Wachten op elkaar op het sportterrein is niet toegestaan. Dit wordt gezien als toeschouwen.

Het is verstandig om ook de eigen regels van de gemeente erop na te lezen omdat de regels regionaal kunnen verschillen.

Sportprotocol 30 september 2020
Het Protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en wordt, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Klik hier voor de site van NJBB of kijk in de app van de NJBB voor het aangepaste protocol.

Namens het bestuur

Wim Veenendaal

(secretaris)

Beste bouler

Veel mensen en sport- en horeca locaties hebben zich goed aan de richtlijnen gehouden, ook petanqueverenigingen. Maar het is niet genoeg om de verspreiding van het virus in te dammen. Om een nieuwe lockdown te voorkomen, zijn voor de sport enkele aanvullende maatregelen getroffen. Er kan nog steeds gesport worden, maar het is van belang om de protocollen strikt te volgen. Vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur gelden een aantal extra maatregelen, waaronder:

Kantine Petanque Barneveld gesloten

Dit betekent dat onze kantine vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gesloten moet zijn.

Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de leden om iets te drinken, heeft het bestuur gezocht naar een oplossing. Die is gevonden, maar er moet met een aantal restricties rekening worden gehouden. Tot onze horecagelegenheid behoren de gebouwen en het terras.  Deze kunnen wij dus als zodanig niet gebruiken. Wij gaan dus een uitgiftepunt creëren, waar je je bestelling kunt doen.

In de pauze tussen de partijen ( 1-2 en 2-3) is dit uitgiftepunt geopend. Na afloop van de laatste partij is het uitgiftepunt gesloten en wordt ieder verzocht naar huis te gaan.

Wat betekent dit voor competitie en toernooien?
We begrijpen dat de maatregelen de nodige vragen oproepen. Wat betekent dit voor de NPC en de geplande toernooien? De NJBB heeft nog niet alle antwoorden, maar zullen de gevolgen zo snel mogelijk in kaart brengen. Hiervoor zijn dinsdag allerlei gesprekken gepland met diverse stakeholders om de consequenties van deze maatregelen in kaart te brengen en de interpretatie van de maatregelen zo scherp mogelijk te krijgen. De NJBB komt uiterlijk woensdag 30 september met meer informatie omtrent de gevolgen van de aangekondigde maatregelen voor ons eigen sportaanbod.

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen door de overheid geëvalueerd

Het bestuur van Petanque Barneveld

W.J.Veenendaal

(secretaris)

Ejan wint herfsttoernooi

Ejan Herfst Kampioen

zaterdag heeft het herfst toernooi bij Petanque Barneveld plaats gevonden. Ejan mag zich de terechte winnaar noemen. Hij was samen met Henk Hudding de enigen die alle vijf partijen gewonnen hadden. Het bestaat uit vijf voor geloten partijen. Voor dit toernooi hadden zich 30 deelnemers ingeschreven.
Na de loting mocht Ejan samen met Leo aantreden tegen Ton en Pé . Op Papier een mooie partij en aan elkaar gewaagt. Door het zeer goede plaatsen van Leo moest Ton vol aan de bak met schieten. Helaas schoot het hier tekort en Pe kon wel verdedigen maar werd wel door Ejan geschoten waardoor de eindstand in het voordeel van de latere winnaar met 13-4 werd afgesloten.
De 2e werpronde moest Ejan samen met Jan van Ommering tegen Peter van Wermeskerken en Eef . Dit werd een eclatante uitslag van 13-2. De tegenstanders werden op alle fronten door eerst genoemden afgetroefd.
De 3e partij was tripletten omdat er 30 spelers zijn. Samen met Ries van Ginkel en Kylian tegen Jan Los, Ida Joustra en Els Hogenes. Dit is toch weer heel anders spelen omdat alle spelers maar 2 boules spelen. Vooral de tireur is dan in het nadeel. Het geluk van team van Ejan dat zowel hij als Kylian Los goed kunnen schieten en het andere team hoofdzakelijk Jan Los. Dit voordeel werd goed gebruikt en ook dat Ries van Ginkel ook nog goed plaatste. Ook hier was de partij een redelijk makkelijke overwinning voor team van de Beek 13-6.
De voorlaatste partij was het met Dick tegen Harry en Ineke. Het was een mooie partij er werd goed geplaatst en geschoten. Tot 7-7 was het een zeer goede partij. Vanaf dat moment begon Ineke slecht te plaatsen en Harry kon het natuurlijk alleen ook niet redden. Ineke verontschuldigde zich voor het slechte gooien van het 2e gedeelte. Het werd 13-7.
Er waren nu 3 spelers met alles gewonnen en 8 spelers met 3 gewonnen. De finale ronde kon nog een hele rare einduitslag op het bord zetten. Wanneer de drie met alles gewonnen zouden verliezen konden ze zo heel gemakkelijk het podium mislopen.
Ejan mocht de finale partij aantreden samen met Yvonne tegen Ada en Margaret. Het werd een makkelijke partij voor het team van Beek. Zowel Ada als Margaret zijn geen tirreurs waardoor zij alleen konden plaatsen. Ejan is wel een tirreur, wat de dames ook deed en probeerde de boules te dubbelen. Het werd onherroepelijk geschoten waardoor Yvonne kon bijplaatsen en de overwinning over de streep trekken. 13-5. Het was een schitterende dag met een terechte winnaar die deze dag zowel het plaatsen als het schieten goed beheerste.

Kylian tête a tête kampioen 2018

 

Kylian  téte a téte kampioen na sidderende finale tegen vader Los.

Zaterdag is op overtuigende wijze Kylian Téte a Téte kampioen van petanque Barneveld geworden. Voor dit toernooi hadden zich 22 deelnemers opgegeven die doormiddel van loting 5 wedstrijden tegen elkaar moesten spelen.

De eerste partij was tegen Margaret  door de toss te winnen gingen ze spelen op de grove baan hierbij is het van groot belang dat men hoog plaatst en trieert wat voor Kylian weinig problemen geeft en deze partij dan ook snel uitmaakte 13-1.

De tweede werpronde was tegen Ida  een speler die de klappen van de zweep kent het werd een mooie partij omdat Ida goed plaatste moest er veel geschoten worden maar Kylian die steeds minder moeite met tireren haalde alles wat in de buurt kwam weg de uitslag was 13-8

De derde ronde tegen Helma  deze partij werd door het winnen van de toss gespeeld op het middenterrein met grof grind het werd een snelle partij en met 13-6 winst omgezet.

De 4 e partij werd  Ries van Ginkel doormiddel van loting aan Kylian gekoppeld nu Ries net lid is geworden van de vereniging was dit een onmogelijke opgave voor hem en na 6 werprondes was de eindstand al bereikt 13-1.Na 4 rondes waren er nu 3 deelnemers met 4 gewonnen partijen wat genoeg zou wezen om de kruisfinales te mogen spelen gevolgd door 6 mensen die 3 partijen hadden gewonnen dus ronde 5 moest de doorslag geven wie er naar de kruisfinales mochten.

De laatste voorronde werd voor Kylian wederom een snelle partij nu moest Pe  er aan geloven uitslag 13-3 voor de andere plaatsen werd nog hard gestreden zo moets Mohamed Hourani spelen tegen Django Los om kans te maken moest hij deze winnen maar nu bleek dat toch iets te hoog en hij verloor deze dan ook met 10-13. De andere kanshebbers waren Gerrit  die ook zijn plicht deed en 5 wedstrijden won gevolgd door Jan Los die derde werd en Lammert  4 e.

Nu de uitslagen bekend waren werd er gespeeld volgens het systeem de nr 1 Kylian tegen de nummer 4 Lammert  en de nummer 2 Jan  tegen nummer 3 Gerrit . Er was besloten om deze wedstrijden te spelen voor de kantine zodat de andere mensen konden genieten van de halve finales, het werd een leuke partij zowel Lammert plaatste goed en Kylian schoot goed maar door het betere plaatsen kon Kylian deze partij winnend afsluiten 13-8 de andere partij was ook een spannende partij omdat deze twee doorgewinterde boulers precies weten hoe een ander speelt Gerrit graag op 6 meter en Jan op 9 meter de eindstand was 7-13 in het voordeel van Jan.

Nu de finale partijen bekend waren hadden we een prachtige finale voor de boeg Kylian  moest aantreden tegen vader Los en om plaats 3 en 4 Gerrit  tegen Lammert , nu was het verschil tussen de twee boulers wat groter en nu 20 minuten was de eindstand al bekend 13 -1 voor Gerrit .

De finale partij was er een om van te smullen er werd zeer goed geplaatst en geschoten waardoor vader en zoon telkens van positie wisselden dit ging zo door tot 11-11 nu kon geen van beide spelers zich meer een fout permitteren met een prachtig schot in de laatste werpronde trok Kylian  de overwinning naar zich toe.

Over de hele dag had hij laten zien dat hij op alle fronten de sterkste was en mag zich een jaar Téte a Téte kampioen van Petanque Barneveld noemen.

Petanque Barneveld te sterk voor Nijeboulers

Petanque Barneveld te sterk voor Nijeboulers
zaterdag heeft Petanque vereniging Barneveld de clubontmoeting tegen de Nijeboulers uit Nijkerk gewonnen. Ondanks dat de vereniging uit Nijkerk twee en half keer groter is al Petanque Barneveld waren de 12 beste teams uitgenodigd voor de onderlinge strijd. In de totale rangschikking van alle 60 partijen wonnen de Barnevelders er 36.
Het toernooi dat gespeeld werd aan de Gelreweg 15 mocht op een prachtige dag in Franse temperaturen van rond de 25 graden gehouden worden. De vijf voorgelote partijen werd door de computer gehusseld en zodoende wist men voor de hele dag tegen wie er gespeeld diende te worden.
De eerste werpronde was natuurlijk voor iedereen wel wat gespannen omdat er ook enkele nieuwe spelers meededen die nog nooit een toernooi hadden gespeeld en wel eens wilde proeven wat het inhield. Het was gelijk de Barnevelders die de touwtjes in handen namen en wonnen 8 van de 12 partijen. De partij van Eva en Wim tegen Els Hogenes en Peter van Wermeskerken was er een om van te smullen. De Barnevelders ontliepen elkaar geen punt tot en met de stand 11-11. De Barnevelders hadden boules voordeel maar omdat van Meerkerk toevallig een keer mis schoot en Veenendaal de laatste bal te ver gooide gaven ze de kans aan de Nijeboulers. Van Wermeskerken had nog een bal om deze laatste punt te maken en deed dat. Verlies was dan ook erg zuur voor dit team uit Barneveld wat zo goed speelde. Deze partij duurde meer dan anderhalf uur.
De tweede ronde was van hetzelfde kaliber nu werden er 8 van de 12 partijen in winst door de Barnevelders omgezet. Deze werpronde was er geen partij die er door spanning eruit sprong. Het team Eva en Wim waren erg gefrustreerd en maakte dat de 2e ronde goed door met 13-0 te winnen. Ook het team Jan en Django Los waren op dreef de 1e partij 13-2 en nu ook 13-0.
De derde partij was een zeer opvallende nu werden er maar 5 van de 12 partijen gewonnen. De verliespartijen van Barnevelders vielen heel erg op. Vooral het team Harry Hagen en Ejan van de Beek. Deze hadden beide partijen ook met 13-2 en 13-3 gewonnen. Zij hadden tegen Wil en Dick Hemeltjen geloot, op papier moest dit een makkelijke partij worden. Het team uit Nijkerk had de toss gewonnen en ging naar baan 1 een zeer gladde baan. Geen probleem voor de Barnevelders. Het tegendeel werd een feit. Het plaatsen en schieten was van een bijzonder slecht kaliber waardoor deze partij met 12-13 verloren werd. Het was een terechte overwinning voor de Nijeboulers. Het team Django en Jan Los had wederom weer met 13-0 gewonnen.
De voorlaatste partij was het resultaat weer in het voordeel van de Barnevelders 8 van de 12 gewonnen. Django en Jan Los lieten er weer geen gras over groeien 13-1. Ejan van de Beek en Harry Hagen hadden zich herpakt en wonnen van het dames team Ada van de Pol en Dinie Bralts met 13-9. Gerrit Methorst en Jan van Elten hadden zich na de 1e ronde verloren te hebben goed herpakt en hadden ook 3 partijen gewonnen. Team Lammert Brons en Kylian Los ook 3. Bij de Nijeboulers was er Riet van Dijk met Ida van de Beek die 4 gewonnen partijen. Vader en zoon Evert hadden 3 partijen gewonnen.
De finale partijen waren natuurlijk de mooiste en iedereen die kans maakte op de prijzen waren al aan het tellen. De onderlinge confrontatie was al binnen nu het individuele gedeelte nog.
De loting had vooraf al bepaald dat de laatste partij team 1 tegen 17 was. Het was Django en Jan Los tegen Riet van Dijk en Ida van de Beek. Beide teams die tot dusver bovenaan stonden. Alleen het saldo was in het voordeel van de Barnevelders. De Nijeboulers hadden de toss en gingen naar baan 19 mooie betrouwbare baan waar je goed slepend kunt schieten en goed plaatsen. Het werd geen partij 13-2 in het voordeel van vader en zoon Los die deze dag in werkelijke topvorm verkeerden en geen tegenstand te groot was. Met een gemiddelde van 13-1 zegt genoeg.
Individueel klassement. 1e Django en Jan Los, 2e Ejan van de Beek en Harry Hagen, 3e Allard en Daniels Everts, 4e Riet van Dijk en Ida van de Beek en 5e Gerrit Methorst en Jan van Elten. Om de 4e plaats moest een barrage van 7 punten gespeeld worden. Zij waren gelijk geëindigd met 4 gewonnen en 22 pluspunten die uiteindelijk door het team van de Nijeboulers is gewonnen.
Sportcijfers:
1. Django Los, Jan Los 5 + 60 Petanque Barneveld
2. Ejan van de Beek, Harry Hagen 4 + 31 Petanque Barneveld
3. Allard en Daniel Everts 4 + 25 Nijeboulers
4. Riet van Dijk, Ida van de Beek 4 + 22 Nijeboulers
5. Gerrit Methorst, Jan van Elten 4 + 22 Petanque Barneveld
6. Lammert Brons, Kylian Los 4 + 16 Petanque Barneveld
7. Ada Germeraad, Arie Stitselaar 3 + 9 Petanque Barneveld
8. Eef van de Beek, Henk van Nieuwamerongen 3 + 9 Petanque Barneveld
9. Erika en Jonathan Everts 3 + 7 Nijeboulers
10. Wil Mastenbroek,Harry de Gunst 3 + 6 Nijeboulers
11. Lotty Neumann, Jur van Ginkel 3 + 2 Petanque Barneveld
12. Joke de Ruiter, Johan van ’t Klooster 3 + 0 Petanque Barneveld
13. Nicoline Kwakkelstein, Ineke Verburgh 2 – 4 Petanque Barneveld
14. Els Hogenes, Peter van Wermeskerken 2 – 13 Nijeboulers
15. Roos van de Akker, Henk Bruinekool 2 – 13 Nijeboulers
16. Wil en Dick Hemeltjen 2 – 14 Nijeboulers
17. Henk Hendriksen, Wilfried Hittorf 2 – 17 Petanque Barneveld
18. Margaret van Barneveld, Pé Fabriek 2 – 19 Petanque Barneveld
19. Eva van Meerkerk, Wim Veenendaal 1 – 4 Petanque Barneveld
20. Ada van de Pol, Dinie Bralts 1 – 19 Nijeboulers
21. Kees Bosveld, Theo de Leeuw 1 – 22 Nijeboulers
22. Corry van de Huure, Kees Both 1 – 22 Nijeboulers
23. Hammy Kroneman, Janny de Gunst 1 – 31 Nijeboulers
24. Inge Gijsbertie Hodenpijl, Karel van Turenhout 0 – 31 Nijeboulers