Spel

Van de NJBB ontving het bestuur o.a. het gewijzigde reglement voor petanquesport. Deze is te vinden via deze LINK. Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. De wijzigingen en verdere informatie over het RPS zijn te raadplegen op de pagina van de Reglementen en formulieren. Allereerst hieronder nog een korte toelichting.

De reglementencommissie heeft naast de vertaling van het nieuwe RPS gezorgd voor nog een tweetal documenten. Namelijk een document met een overzicht van de wijzigingen in het RPS en de bijbehorende artikelen. Daarnaast een document met in de kleur de weergave welke delen van artikelen zijn vervallen, vervangen of nieuw zijn. Het RPSPlus en het Toernooireglement Petanque (TRP) met de bijbehorende bijlagen moeten nog worden aangepast aan de hand van de wijzigingen in het RPS. Daar wordt aan gewerkt en zodra daar verdere informatie over is dan wordt het gecommuniceerd middels de NLPetanque nieuwsbrief.

Het gewijzigde reglement is te vinden via deze LINK

Namens het bestuur van Petanque Barneveld

Wim Veenendaal

(secretaris)

 

Hoe wordt jeu de boule gespeeld?

 •  Petanque wordt gespeeld, 2 tegen 2 met elk 3 boules of 3 tegen 3 met elk 2 boules. Of 1 tegen 1 met elk, 3 boules.
 • Het but (doelballetje) is van hout en mag een diameter hebben van 25 tot 35mm
 • De boules moeten beantwoorden aan een diameter die varieert van 7,05 tot 8 cm en het gewicht mag minimaal 650 gram zijn, en maximaal 800 gram
 • Er wordt tussen de teams geloot wie er mag beginnen
 • De winnaar trekt een cirkel met een diameter tussen de 35 en 50 cm
 • De speler die de but gooit, zal deze tussen de 6 en de 10 meter moeten gooien op minimaal 1 meter van de rand van de baan
 • Het team, team A dat het but werpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij de but te plaatsen waarbij de speler onderhands gooit en met beide voeten op de grond in de cirkel staat
 • Lukt het de tegenstander (team B) hun boule beter te plaatsen, dan hebben zij de leiding en mag team A weer proberen de situatie naar haar voordeel om te buigen. Daar gaat men mee door tot dit gelukt is
 • Heeft het team geen boules meer, dan kunnen de tegenstanders nog proberen meer punten te scoren
 • Hebben beide teams geen boules meer, dan worden de punten geteld. Dat zijn er zoveel, als een team boules dichter bij de but heeft liggen dan de beste boule van de tegenstander
 • Er is nu 1 mène gespeeld. De winnaar is degene die als eerst 13 punten heeft verzameld