Clubontmoeting Nijeboulers

Beste bouler

Zaterdag 25 september 2021 vindt in Barneveld de club ontmoeting met de Nijeboulers plaats. Hieraan kunnen 12 teams deelnemen. Vanaf nu kunt je je hiervoor aanmelden. In de kantine hangt een intekenlijst. De datum voor de return in Nijkerk is nog niet bekend,

Bestuur Petanque Barneveld

Algemene Leden Vergadering 2021

Het bestuur van Petanque Barneveld nodigt je van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 13 juli 2021, om 18.30 uur in ons onderkomen de “après boules”. Het is mogelijk dat je niet meer over alle vergaderstukken beschikt daarom zijn, bij de mail die op 23 juni 2021 aan alle leden is verzonden, als bijlage alle relevante stukken voor de vergadering nogmaals toegestuurd. Deze toegestuurde stukken zijn up to date. Vriendelijke groet,

Wim Veenendaal
(secretaris)