Gevolgen Coronavirus

Beste bouler

Het aantal besmettingen door de coronavirus neemt in Nederland dagelijks fors toe. Dat heeft er toe geleid dat er forse beperkende maatregelen zijn genomen.

Maartregelen Petanque Barneveld: alle reguliere speeldagen tot en met 31 maart 2020 zijn wij gesloten en de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 wordt uitgesteld. Vooralsnog staat deze nu gepland voor donderdag 9 april 2020.

Motivatie:

In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. * Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. * Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. * Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. * Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. * Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. * Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Eén van de maatregelen is dat kwetsbare personen grote gezelschappen zoveel mogelijk moeten mijden. Wie zijn die groepen, dat zijn: Ouderen, Mensen met hart- en vaatziekten, Mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt, is, zoals veel MS-patiënten, Diabetespatiënten, Mensen met een hoge bloeddruk. Ook mensen met kanker lopen een verhoogd risico op ernstige complicaties, omdat hun immuunsysteem vaak verzwakt is.

Vandaag ontving het bestuur van het gemeentebestuur van de gemeente Barneveld om zich zoveel te conformeren aan de afgekondigde maatregelen om verder besmetting zoveel mogelijk te beperken. De NJBB heeft reeds besloten om voor het komende weekend alle NPC-wedstrijden en competities af te gelasten. Het door laten gaan van overige toernooien / wedstrijden is een verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging. Uiterlijk 16 maart 2020 verwacht de NJBB nadere maatregelen bekend te maken. En alle overige sportbonden hebben al aangekondigd dat de activiteiten met onmiddellijk ingang zijn stilgelegd. Op de websites van diverse sportverenigingen in de gemeente Barneveld staat al dat wedstrijden, trainingen zijn afgelast en dat de horeca gesloten is.

Wat betekent dat voor onze vereniging: wij sporten buiten en wij nooit met 100 mensen bij elkaar, maar wij verblijven tijdens de pauzes in een kleine ruimte, waardoor de kans op besmetting evenredig groot is. Daarnaast vallen de leden van onze vereniging merendeels onder de risicogroepen. Het bestuur van Petanque Barneveld heeft gisteren en vanmorgen koortsachtig overlegd en besloten,
Petanque Barneveld Opgericht 1 mei 1984

gelet op de kwetsbaarheid van haar leden om alle activiteiten tot en met 31 maart 2020 stil te leggen. Het terrein en de kantine zijn in deze periode gesloten.

Kortom: alle reguliere speeldagen zijn wij gesloten en de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 wordt uitgesteld. Vooralsnog staat nu gepland voor donderdag 9 april 2020.

Houdt je mail in de gaten. Het bestuur probeert haar leden zoveel mogelijk te informeren over de consequenties van de coronavirus m.b.t. de jeu de boules.

Namens het bestuur,

Wim Veenendaal (secretaris)