Accommodatie weer open!

Beste leden

Op 20 mei is de accommodatie van onze verenging onder strikte voorwaarden weer open. In de laatste nieuwsbrief lees je welke aangepaste openingstijden en voorwaarden er zijn en waaraan leden en bestuur zich moet houden.

Het is fijn dat er eindelijk weer gespeeld kan worden.

Vriendelijke groet,

Wim Veenendaal