Harry Hagen benoemd tot erelid

Harry Hagen is op 21 maart 2017 tijdens de Algemene Ledenvergadering van Petanque Barneveld benoemt tot Erelid van de vereniging. Hiermee willen de leden en het bestuur Harry bedanken voor zijn voorzitterschap van de vereniging over de afgelopen 21 jaar.

foto krant harryIn 1996, de vereniging was destijds gevestigd aan de Overhorsterweg in Voorthuizen, maar kwam door problemen in moeilijke omstandigheden terecht. Er volgde een afsplitsing.
Dat is het moment dat Harry zijn verantwoordelijkheid nam en tijdelijk voorzitter werd. En dat is dus al die tijd zo gebleven. Er waren geen andere kandidaten en er was ook geen aanleiding om hem te vervangen.

Na de Verhuizing naar Barneveld blijkt uit de stukken van de gemeente Barneveld blijkt dat Harry in 2001 contact heeft gezocht met de gemeente Barneveld. Hij had een goede argumentatie om naar de Gelreweg, destijds ingang Prins Hendrikweg, te verhuizen, hetgeen resulteerde in de medewerking van de gemeente, met de verplichting binnen 3 jaar de plannen te realiseren. Harry moest dus op zoek naar sponsoren en leningen. Dat is wonderbaarlijk goed gelukt, als je bedenkt dat er een bedrag € 57.000,- geïnvesteerd moest worden. Daar was de kous nog niet mee af. De berging bevond zich in het ernaast gelegen buurthuis en ook van alle overige faciliteiten was de vereniging aangewezen op het buurthuis. Langzaam werd het uitgebreid met eigen opslagruimten en een verblijfsruimte voor de leden. Harry bewaakte de financiën zeer goed, omdat er geen geld werd geleend en alleen met spaargeld, verkregen uit contributies en sponsorgeld betaald werd. De bankleningen konden in 2008 al terugbetaald worden, omdat onder leiding van Harry er flink gespaard werd.

In 2010 ontstond er een crisis in de vereniging. Het ledenaantal halveerde en het voortbestaan dreigde in het gedrang te komen. Harry, nog steeds tijdelijk voorzitter, gooide de handdoek niet in de ring en zette zijn schouders er nogmaals onder en hiervan uit werd er een ledenwerfactie gestart.
Hij bedacht allerlei promotieactiviteiten en zorgde dat de vereniging In Barneveld en omgeving goed bekend werd. Door zijn actie is het ledenaantal meer dan verdubbeld, zeg maar bijna verdrievoudigd.
In 2015 veranderde de vereniging op zijn voorspraak van naam, omdat de oude naam de lading niet meer droeg. De jeu de boulevereniging Jan van Schaffelaar werd omgedoopt tot Petanque Barneveld. Niet alleen de naam werd gewijzigd, maar ook het logo en de overige vormen van naamsbekendheid werden aangepast.
Harry vindt het tijd om een stap terug te doen. Hij is in maart 2017 dan ook afgetreden. Het idee van Harry om de vereniging in 1996 even uit de brand te helpen totdat er een nieuwe voorzitter was heeft 21 jaar geduurd. Daarin is hij van ongekende waarde geweest. Zijn doorzettingsvermogen en leiderschap heeft de vereniging gemaakt tot wat het nu is. Een bekendheid in Barneveld, regio en bij de NJBB (Jeudeboulebond)