Rabo ClubSupport 2020

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2020 gaat van start!

Stemmen
Leden van Rabobank Gelderse Vallei brengen van 5 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Dit jaar stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.

Tijd om campagne te voeren
De volledige deelnemerslijst vind je terug op onze website. Hier kun je ook het promotiemiddelpakket downloaden om actief aan de slag te gaan. Heb je dit nog niet gedaan, ga er dan nu mee aan de slag. Want elke stem telt!

Klik hier om naar de pagina van Rabobank te gaan:

Klant zijn van Rabobank Gelderse Vallei betekent niet dat je automatisch lid bent. Het controleren of regelen van een lidmaatschap kan eenvoudig via Rabo Online Bankieren en de Rabo App, onder ‘Zelf regelen’en ‘Lidmaatschap’. Als iemand lid wordt, kan diegene ook meteen stemmen.

Wij wensen Jeu de Boulesvereniging Jan van Schaffelaar veel succes! Rabobank Gelderse Vallei

Marcel Wijnen
Directeur

Grote Clubactie 2020

Zaterdag 19 september 2020 gaat de Grote Clubactie van start! Petanque Barneveld doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Ons doel dit jaar is sparen voor onze eigen bijdrage aan de realisatie van een boulodrome.

Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas gaat! Bovendien maken kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,-. 

Je kunt dit jaar op een eenvoudige wijze online loten kopen. Klik daarvoor op deze link om de bestelpagina te openen.  Je kan ook de OCR-code scannen met je telefoon. 

Zo help je ons met het realiseren van een boulodrome.

https://clubactie.nl/lot/petanque-barneveld/445731

Nieuwsbrief 7 juni 2020

Beste bouler

De nieuwsbrief juni is uit. In de nieuwsbrief vindt je informatie over de versoepeling van de corona-maatregelen na 1 juli en wat die versoepeling voor onze vereniging betekent. De nieuwe datum van de Algemene Jaarvergadering staat er ook in. Je vindt de nieuwsbrief door te klikken op deze link

Accommodatie weer open!

Beste leden

Op 20 mei is de accommodatie van onze verenging onder strikte voorwaarden weer open. In de laatste nieuwsbrief lees je welke aangepaste openingstijden en voorwaarden er zijn en waaraan leden en bestuur zich moet houden.

Het is fijn dat er eindelijk weer gespeeld kan worden.

Vriendelijke groet,

Wim Veenendaal

Gevolgen Corona

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod

Accommodatie van Petanque Barneveld gesloten

Van de NJBB ontving onze vereniging een overzicht van de gevolgen van de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. In deze nieuwsbrief geeft het bestuur je een overzicht van de gevolgen voor onze vereniging. Wie interesse heeft in het volledige bericht verwijst het bestuur naar de website van de NJBB

In het licht van de nieuwe kabinetsmaatregelen, de adviezen van NOC*NSF en RIVM en zeker  ook de bezorgde geluiden van petanqueverenigingen die het bondsbestuur van de NJBB de afgelopen weken heeft vernomen en ook met een bezoek aan enkele verenigingen concreet heeft waargenomen, zijn onderstaande besluiten door de NJBB genomen.

NPC Seizoen 2020/2021

Het NPC seizoen voor de 2e t/m 6e divisie wordt per direct beëindigd.

Oproep aan verenigingen
Het is bijzonder teleurstellend dat de sport opnieuw hard wordt getroffen door deze nieuwe onvermijdelijke maatregelen. Het bondsbestuur doet een dringend beroep aan de verenigingen zich te houden aan de maatregelen om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In het kort zijn de spelregels vanaf 14 oktober:

·  Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;

·  Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen waarbij de spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;

·  Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnen ruimte (boulodromes);

·  Buiten geldt het maximum van 30 personen niet maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijde geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt.

·  Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;

·  Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.

·  Publiek is niet toegestaan;

·  Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;

·  Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen.

·  Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodrome

Tot zover een deel van de maatregelen die voor onze vereniging van belang zijn.

Overweging

In het hoofdstuk Oproep voor de verenigingen staan voor onze vereniging 2 belangrijke aandachtspunten. Deze 2 punten zijn voor de vereniging moeilijk inpasbaar (vetgedrukt). Op woensdag en zaterdag worden de wedstrijden als hussel-partijen gespeeld, hetgeen op grond van het protocol niet wordt toegestaan. De leden stellen het op prijs dat de samenstelling van de teams steeds wisselen. Het bestuur verwacht weinig animo onder de leden om de gehele speeldag met hetzelfde viertal te spelen. Zij verwacht hierover veel discussie en bezwaren. Zeker als de wedstrijdleiding de teams middels loting samenstelt. De optie om zelf je viertal samen te stellen zal ook niet op enthousiasme kunnen rekenen. Vanuit de leden zijn ook berichten ontvangen dat zij de huidige speelwijze (husselen) gehouden tegen het licht van een gedeeltelijke lockdown ongewenst vinden.

Besluit

Alles tegen elkaar afwegend besluit het bestuur om gedurende de gedeeltelijk lockdown de accommodatie te sluiten. De sluiting gaat per direct in. Zodra de maatregelen het toelaten zal de accommodatie weer heropend worden.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown staan vanuit het kabinet persconferenties gepland. Het bestuur zal die zeker richting onze vereniging met interesse volgen. 

Namens het bestuur

Wim Veenendaal

(secretaris)

NPC MINIMAAL DRIE WEKEN OPGESCHORT EN NIEUW

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN

De Nationale Petanque Competitie (NPC) wordt ten minste tot en met zondag 18 oktober opgeschort. Dat is door het bondsbestuur van de NJBB besloten tijdens een ingelaste vergadering op 29 september, naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september 2020. Dit betekent dat alle wedstrijden van de NPC van 30 september tot en met 18 oktober worden uitgesteld.

Het besluit om de competitie voor drie weken op te schorten is na zorgvuldig overleg door het bondsbestuur genomen. De aanbevelingen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF hebben daarin een cruciale rol gespeeld. Wij volgen stringent de aangescherpte maatregelen en geven gehoor aan de oproep van het kabinet om primair te zorgen dat de besmettingen zich niet verder verspreiden en een tweede lockdown wordt voorkomen. Met name het besluit om de sportkantines te sluiten, heeft zwaar in onze overwegingen gewogen omdat dit naar verwachting zorgt voor veel praktische problemen voor verenigingen. Ook de signalen die vanuit NPC-deelnemers uit het land komen, zijn in deze overweging meegenomen. Veel leden van de NJBB behoren tot de risicodoelgroep. Het is een taak van ons allemaal om rekening te houden met de kwetsbaarheid van deze doelgroep en de gezondheid en veiligheid van onze leden staan daarin voorop.

De komende drie weken worden benut om te onderzoeken, op basis van de ontwikkelingen van COVID-19, wat de nieuwe aangekondigde maatregelen voor gevolgen hebben voor de voortzetting van de NPC. De eerstvolgende persconferentie van het kabinet is daarbij het volgende meetmoment om opnieuw te overleggen of de NPC na deze opschorting kan worden voortgezet. Het geeft verenigingen bovendien de kans om deze drie weken te ervaren wat deze aangescherpte maatregelen specifiek betekenen en zich nader te beraden en voor te bereiden op het sporten in de nabije toekomst.

Wat de opschorting allemaal gaat betekenen voor de lopende competitie (stand, speelschema, afgelaste wedstrijden) wordt later bekendgemaakt.

Binnen de vereniging ‘gewoon’ nog boulen

Het bondsbestuur benadrukt dat het opschorten van de NPC niet betekent dat er helemaal niet meer gebouled mag worden. Met inachtneming van de huidige regels, is het toegestaan om gewoon nog samen te trainen, toernooien en/of wedstrijden te spelen. Het is daarbij van belang om de richtlijnen die zijn opgenomen in het sportprotocol ten aanzien van onder andere afstand, het alleen aanraken van de eigen boules en but, het bijhouden van scores door één persoon, desinfectie, de coronacoördinator, anderhalve meter afstand etcetera nauwgezet te volgen.

Neem daarbij, naast de bekende regels (zoals beschreven in het sportprotocol) ook de volgende zaken in acht:

Reizen naar de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is toegestaan voor de sport.

Het toilet mag worden gebruikt, ook als deze zich in de kantine bevindt.

Kantines moeten helemaal dicht. Het is niet toegestaan er te zitten/verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door.

Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag de kantine alsnog niet worden gebruikt. Deze moet dicht blijven.

Wachten op elkaar op het sportterrein is niet toegestaan. Dit wordt gezien als toeschouwen.

Het is verstandig om ook de eigen regels van de gemeente erop na te lezen omdat de regels regionaal kunnen verschillen.

Sportprotocol 30 september 2020
Het Protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en wordt, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Klik hier voor de site van NJBB of kijk in de app van de NJBB voor het aangepaste protocol.

Namens het bestuur

Wim Veenendaal

(secretaris)

Beste bouler

Veel mensen en sport- en horeca locaties hebben zich goed aan de richtlijnen gehouden, ook petanqueverenigingen. Maar het is niet genoeg om de verspreiding van het virus in te dammen. Om een nieuwe lockdown te voorkomen, zijn voor de sport enkele aanvullende maatregelen getroffen. Er kan nog steeds gesport worden, maar het is van belang om de protocollen strikt te volgen. Vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur gelden een aantal extra maatregelen, waaronder:

Kantine Petanque Barneveld gesloten

Dit betekent dat onze kantine vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gesloten moet zijn.

Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de leden om iets te drinken, heeft het bestuur gezocht naar een oplossing. Die is gevonden, maar er moet met een aantal restricties rekening worden gehouden. Tot onze horecagelegenheid behoren de gebouwen en het terras.  Deze kunnen wij dus als zodanig niet gebruiken. Wij gaan dus een uitgiftepunt creëren, waar je je bestelling kunt doen.

In de pauze tussen de partijen ( 1-2 en 2-3) is dit uitgiftepunt geopend. Na afloop van de laatste partij is het uitgiftepunt gesloten en wordt ieder verzocht naar huis te gaan.

Wat betekent dit voor competitie en toernooien?
We begrijpen dat de maatregelen de nodige vragen oproepen. Wat betekent dit voor de NPC en de geplande toernooien? De NJBB heeft nog niet alle antwoorden, maar zullen de gevolgen zo snel mogelijk in kaart brengen. Hiervoor zijn dinsdag allerlei gesprekken gepland met diverse stakeholders om de consequenties van deze maatregelen in kaart te brengen en de interpretatie van de maatregelen zo scherp mogelijk te krijgen. De NJBB komt uiterlijk woensdag 30 september met meer informatie omtrent de gevolgen van de aangekondigde maatregelen voor ons eigen sportaanbod.

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen door de overheid geëvalueerd

Het bestuur van Petanque Barneveld

W.J.Veenendaal

(secretaris)