Jaap Zarkema

Beste lid

Afgelopen vrijdag bereikte ons het trieste bericht dat Jaap Zarkema donderdag 9 september 2021 is overleden. Jaap was al geruime tijd ziek. Hij sprak weinig over zijn ziekte en wilde op de vereniging graag zijn wedstrijdjes spelen. Wij hoorden wel dat zijn gezondheid de laatste tijd hard achteruit ging. Dat zijn overlijden zo snel zo volgen is moeilijk te beseffen. Informatie over condoleance en uitvaart is nog niet bekend. Wij zullen die zo spoedig mogelijk met je delen. 

Laten wij zaterdag even een moment van stilte in acht nemen om hem te gedenken.

Vriendelijke groet,

Wim Veenendaal

(secretaris) 

Clubontmoeting Nijeboulers

Beste bouler

Zaterdag 25 september 2021 vindt in Barneveld de club ontmoeting met de Nijeboulers plaats. Hieraan kunnen 12 teams deelnemen. Vanaf nu kunt je je hiervoor aanmelden. In de kantine hangt een intekenlijst. De datum voor de return in Nijkerk is nog niet bekend,

Bestuur Petanque Barneveld

Open dag verplaatst naar 2 oktober 2021

Beste bouler

De Open Dag is verplaatst naar 2 oktober 2021 waardoor deze in de sport, beweeg, en cultuurmaand van de gemeente Barneveld valt.

Van 18 september t/m 16 oktober 2021 organiseert de gemeente Barneveld een sport-, beweeg-, en cultuur-maand. De inwoners van de deze gemeente krijgen de gelegenheid om nog beter kennis te maken met verenigingen, organisaties die zich bezig houden op het gebied van sport, beweeg en cultuur. Deze activiteit zal breed gecommuniceerd worden. Ook Petanque Barneveld neemt deel aan deze activiteit. Daarom is besloten om de Open Dag te verplaatsen naar 2 oktober 2021. De voorbereidingen zijn in volle gang. Iedereen is die dag van 13.00 uur tot 17.00 uur welkom op onze accommodatie, Weet u belangstellenden geef deze datum aan hen door. Op een later moment ontvang je hierover meer informatie. 

Bestuur van Petanque Barneveld

Jan van Elten

Beste bouler

Vanmorgen bereikte het bestuur het trieste bericht dat donderdag 2 september 2021 ons lid Jan van Elten op 82 jarige leeftijd is overleden. Afgelopen week werd hij weer opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek werd besloten om Jan over te plaatsen naar een hospice alwaar hij is overleden. 

De afgelopen jaren probeerde Jan na het overlijden zijn Rietje om zijn leven op de rit te houden. Jan is in 2015 lid geworden van onze vereniging en was een trouwe bezoeker van de speeldagen. Wij zullen Jan missen als een gewaardeerd verenigingslid. 

Over de uitvaart hebben wij als vereniging nog geen bericht ontvangen, maar zodra daar meer over bekend is zullen wij je informeren.

Jan Los is de komende tijd afwezig en Wim zal mbt het overlijden namens de vereniging de honneurs waarnemen.

Vanzelfsprekend wensen wij familie, vrienden en bekenden heel veel kracht om dit verlies te dragen.

Vriendelijke groet

Wim Veenendaal

(secretaris Petanque Barneveld)

Algemene Leden Vergadering 2021

Het bestuur van Petanque Barneveld nodigt je van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 13 juli 2021, om 18.30 uur in ons onderkomen de “après boules”. Het is mogelijk dat je niet meer over alle vergaderstukken beschikt daarom zijn, bij de mail die op 23 juni 2021 aan alle leden is verzonden, als bijlage alle relevante stukken voor de vergadering nogmaals toegestuurd. Deze toegestuurde stukken zijn up to date. Vriendelijke groet,

Wim Veenendaal
(secretaris)

Agenda Toernooien

Door op de link te klikken, treffen jullie de agenda aan van de toernooien van 2021. Hiervoor kun je je jezelf, afhankelijk van de maatregelen ingevolge COVID-19, inschrijven.

Toernooikalender 2021

Zoals jullie kunnen zien is lang niet alle informatie aanwezig, het document zal dan ook bijgewerkt worden zodra we meer weten.